Hakkımızda

VİZYON

Fakültemizin vizyonu, veteriner hekimliği alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde nitelikli ve ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar planlamak ve yürütmek, lisansüstü çalışmalara ağırlık vererek yüksek kalite standartlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, multidisipliner ve öncelikli araştırma konularına odaklanarak toplumsal ve sektörel açıdan daha çok fayda ve katma değer sağlamaktır.

MİSYON

Türkiye’de uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyde mezunlar vermek ve bu amaçla eğitim öğretim faaliyetlerinin dünya standartlarında gerçekleştirilmesi yanısıra güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner hekimler yetiştirmek fakültemizin misyonunu oluşturmaktadır.

 

Kuzey Kıbırs Türk Cumhuriyetinin en iyisi, Dünya’da bilinen

Temel Değerlerimiz

  • Ekip çalışmasını temel alan, bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşım,
  • Etik değerlere bağlılık,
  • Güvenilirlik ve hesap verebilirlik,
  • Çalışanlarımızın, hastalarımızın ve yakınlarının haklarına saygı,
  • Ulusal ve evrensel insani değerlere sahip çıkma.